ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΟ 9364

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΟ 9364 . Χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση σωλήνα εξάτμισης από εμπρός έως πίσω μέχρι το σιλανσιέ & λάστιχα βάσης εξάτμισης