ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

7Δ2ΣΩ96-ΖΡΜ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7Δ2ΣΩ96-ΖΡΜ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκτύπωση