ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                   Βόλος 8-6-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ. 49327

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721

Fax : 24210 95722

Email : koukos0@gmail.com

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για τα παρακάτω περιγραφόμενα είδη και στις αναγραφόμενες ποσότητες.

 

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Χειράμαξα μεταφοράς υλικών με ρόδα και άξονα 2 ρουλεμάν

3 τεμάχια

 

Η χειράμαξα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

Άνοιγμα μεταξύ των χειρολαβών από 56 έως 58 εκατοστά

Σκελετό βαρέως τύπου, από γωνία μασίφ, πλάτους τριών εκατοστών η κάθε πλευρά και πάχος 2 χιλιοστά.

Ο σκελετός θα στηρίζεται σε πόδι καμπύλης μορφής, πλάτους 3 εκατοστών και πάχους 5 χιλιοστών.

Ο κουβάς θα είναι ανεστραμμένου πυραμιδοειδούς σχήματος μήκους 73 και πλάτους 53 εκατοστών και με πάχος της λαμαρίνας 1,5 χιλιοστά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45-6699.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση