ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Βόλος 31-5-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                 Αρ. Πρωτ. 46476

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721

Fax : 24210 95722

Email : koukos0@gmail.com

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός μικρού ψυγείου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΧΡΩΜΑ Λευκό

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Από 100 έως 10 lt

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm (Υ x Π x Β) Περίπου 85χ55χ55

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 1

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ Συμβατικός

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ψυγείο μικρό

Τεμ. 1

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουνίου του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45-7135.001 (λοιπός εξοπλισμός)του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση