ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

ΑΙΡΕΤΟΣ
ΕΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ
Θεοδώρου Αθανάσιος  χρήση
2021
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Θεοδώρου Αθανάσιος 

χρήση
2020

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος 

χρήση
2019

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος 

2017

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος

2016

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μπέος Αχιλλέας

2016

Δήλωση Περουσιασής Κατάστασης

Στεφόπουλος Χρήστος

2016

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Ζέρβας Ανδρέας

2016

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μπέος Αχιλλέας

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πέγιος Δημήτριος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μπατζιάκας Αναστάσιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Σουίπας Γεώργιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Κότογλου Δέσποινα

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Στεφόπουλος Χρήστος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Ζέρβας Ανδρέας

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Αναστασία Οικονόμου

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πάνος Σκοτινιώτης

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πελεκάνος Παντελής

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Στόικος Νικόλαος

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Μιτζικός Μιχαήλ

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Ξηρακιάς Ηλίας

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μόσχος Νικόλαος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πατσιαντάς Μαργαρίτης

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Χαυτούρας Νικόλαος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Βλιώρας Γεώργιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Δερβένης Δημήτριος

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μποντού Γεωργία

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Τσιάμη Μαρία

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Παντσάς Απόστολος – Παρίσης

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Στόικος Νικόλαος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Τσακανίκας Απόστολος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Γκουντέλιας Ιωάννης

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης