ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

ΑΙΡΕΤΟΣ
ΕΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ
Δασκαλόπουλος Ζαφείριος 2022 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Δασκαλόπουλος Ζαφείριος 2021 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Δασκαλόπουλος Ζαφείριος 2020 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Δασκαλόπουλος Ζαφείριος 2019 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Τόρης Γεώργιος 2022 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Τόρης Γεώργιος 2021 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Τόρης Γεώργιος 2020 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Τόρης Γεώργιος 2019 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Ζέρβας Ανδρέας  2022 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Ζέρβας Ανδρέας  2021 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Ζέρβας Ανδρέας  2020 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Ζέρβας Ανδρέας  2019 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Ζέρβας Ανδρέας  2018 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Ζέρβας Ανδρέας  2017 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2022 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2021 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2020 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2019 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2018 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2017 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Πράττος Γεώργιος 2016 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας 2022 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας 2021 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας 2020 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας 2019 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας 2018 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας 2017 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Μπέος Αχιλλέας τροποποιητική δήλωση 2016 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Θεοδώρου Αθανάσιος  χρήση
2021
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Θεοδώρου Αθανάσιος 

χρήση
2020

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος 

χρήση
2019

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος 

2017

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος

2016

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μπέος Αχιλλέας

2016

Δήλωση Περουσιασής Κατάστασης

Στεφόπουλος Χρήστος

2016

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Ζέρβας Ανδρέας

2016

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μπέος Αχιλλέας

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Θεοδώρου Αθανάσιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πέγιος Δημήτριος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μπατζιάκας Αναστάσιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Σουίπας Γεώργιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Κότογλου Δέσποινα

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Στεφόπουλος Χρήστος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Ζέρβας Ανδρέας

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Αναστασία Οικονόμου

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πάνος Σκοτινιώτης

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πελεκάνος Παντελής

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Στόικος Νικόλαος

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Μιτζικός Μιχαήλ

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Ξηρακιάς Ηλίας

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μόσχος Νικόλαος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Πατσιαντάς Μαργαρίτης

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Χαυτούρας Νικόλαος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Βλιώρας Γεώργιος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Δερβένης Δημήτριος

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Μποντού Γεωργία

2015

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Τσιάμη Μαρία

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Παντσάς Απόστολος – Παρίσης

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Στόικος Νικόλαος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Τσακανίκας Απόστολος

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης

Γκουντέλιας Ιωάννης

2015

Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης