ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 05/10/2018 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 27/09/2017 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 11/10/2016 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 19/04/2016 2η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 22/03/2016 1η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016
4 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/11/2015 4η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015
3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 11/11/2015 3η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 10/09/2015 2η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 07/09/2015 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 26/08/2014 2η Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σελίδες