ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 10/11/2022 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 15/11/2021 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 27/10/2021 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 21/10/2020 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/10/2019 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
0 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 02/09/2019 Πρόσκληση συμμετοχής εγγεγραμμένων δημοτών Βόλου στους εκλογικούς καταλόγους για τη σύνθεση της Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 05/10/2018 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 27/09/2017 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 11/10/2016 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 19/04/2016 2η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016

Σελίδες