ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/02/2024 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/02/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/02/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/01/2024 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
20 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 18/12/2023 20Η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
19 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/11/2023 19η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
18 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/11/2023 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
17 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/10/2023 17η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/09/2023 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/08/2023 15η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες