ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 01/07/2024 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/06/2024 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/05/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/05/2024 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/04/2024 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 15/04/2024 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 01/04/2024 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/03/2024 5η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/02/2024 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/02/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες