ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
8 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 15/07/2019 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
7 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 27/06/2019 7η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 13/06/2019 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
5 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 10/04/2019 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
4 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 07/03/2019 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
3 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 28/02/2019 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
2 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 06/02/2019 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 14/01/2019 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
18 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 17/12/2018 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
17 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 28/11/2018 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες