ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Με τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών, ο Δήμος Βόλου δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες του να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα ειδοποιητήρια και τις βεβαιωμένες οφειλές τους και στη συνέχεια να πληρώνουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών ανέπαφα με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής ή με κάρτα.

Μεταβείτε στις ηλεκτρονικές πληρωμές