Ο Δήμος Βόλου έχοντας πάντα ως στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, και προσφέρει στους πολίτες και δημότες του νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Μέσω της της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα με πλήρη ασφάλεια, και χωρίς τη φυσική τους παρουσία στις υπηρεσίες του Δήμου, να υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους, να παρακολουθούν την πορεία τους και να παραλαμβάνουν ψηφιακά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ.