ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
18 Δημοτικό Συμβούλιο 14/05/2024 18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17 Δημοτικό Συμβούλιο 01/05/2024 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 29/04/2024 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 26/04/2024 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 22/04/2024 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 29/04/2024 13η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 17/04/2024 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 09/04/2024 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 28/02/2024 9η Ειδική Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες