ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/12/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/12/2023 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 21/12/2023 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/11/2023 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/10/2023 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/10/2023 16η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/09/2023 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/09/2023 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 05/09/2023 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/08/2023 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες