ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/09/2023 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/09/2023 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 05/09/2023 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/08/2023 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/08/2023 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/07/2023 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 03/07/2023 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/06/2023 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/05/2023 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 10/05/2023 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες