ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
78 Οικονομική Επιτροπή 22/12/2023 78η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
77 Οικονομική Επιτροπή 21/12/2023 77η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
76 Οικονομική Επιτροπή 14/12/2023 76η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
75 Οικονομική Επιτροπή 04/12/2023 75η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
74 Οικονομική Επιτροπή 29/11/2023 74η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
73 Οικονομική Επιτροπή 22/11/2023 73η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
72 Οικονομική Επιτροπή 20/11/2023 72η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
71 Οικονομική Επιτροπή 13/11/2023 71η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
70 Οικονομική Επιτροπή 07/11/2023 70η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
69 Οικονομική Επιτροπή 03/11/2023 69η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες