ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
62 Οικονομική Επιτροπή 03/10/2023 62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
61 Οικονομική Επιτροπή 29/09/2023 61η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
60 Οικονομική Επιτροπή 27/09/2023 60η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
59 Οικονομική Επιτροπή 25/09/2023 59η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
58 Οικονομική Επιτροπή 21/09/2023 58η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
57 Οικονομική Επιτροπή 20/09/2023 57η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
56 Οικονομική Επιτροπή 18/09/2023 56η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
55 Οικονομική Επιτροπή 15/09/2023 55η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
54 Οικονομική Επιτροπή 11/09/2023 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 54ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
54 Οικονομική Επιτροπή 05/09/2023 54η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες