10Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  11/4/2014

Αρ. Πρωτ. : 41971

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα

εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1     Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους

2012.(υπ' αριθμ.190/2014 απόφαση Ο.Ε.).

2     Λήψη απόφασης για την έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Βόλου,

οικονομικού έτους 2012.(υπ' αριθμ.191/2014 απόφαση Ο.Ε.).

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
10
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 16 Απρίλιος, 2014