10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 27/5/2016
Αρ. Πρωτ. : 45227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΓΡΙΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)-από αναβολή υπ' αριθ.114/2016 απόφαση-.
2. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.115/2016 απόφαση-.
3. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΠΙΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)-από αναβολή υπ' αριθ.116/2016 απόφαση- και εξέταση νέας παράβασης.
4. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) -από αναβολή υπ' αριθ.117/2016 απόφαση-.
5. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων (NECHITA MIHAELA του NECULAI).
6. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) από αναβολή υπ' αριθ.118/2016 απόφαση-.
7. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΔΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) -από αναβολή υπ' αριθ.119/2016 απόφαση-.
8. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) -από αναβολή υπ' αριθ.120/2015 απόφαση- και εξέταση νέας παράβασης.
9. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) από αναβολή υπ' αριθ.121/2016 απόφαση-.
10. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΟΔΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.122/2016 απόφαση-.
11. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.123/2016 απόφαση-.
12. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (SUKAXHIJA MARIGLEN).
13. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και διακοπή λειτουργίας καταστήματος (ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
14. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και διακοπή λειτουργίας καταστήματος (ΠΙΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).
15. Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και διακοπή λειτουργίας καταστήματος (ΠΙΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).
16. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Μακρινίτσα του Δήμου Βόλου (υπ' αριθ.7/2016 απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μακρινίτσας).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
17. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πλάτανου) που βρίσκεται επί της οδού Ιασονίδου αρ.2, κατόπιν αίτησης της κ. Πετρίδου Αναστασίας.
18. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Fraxus ornus) που βρίσκεται επί της οδού Μπότσαρη αρ.41, κατόπιν αίτησης του κ. Βαβαράκη Δημητρίου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
19. Ανάκληση της υπ' αριθ.296/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και λήψη απόφασης για την ανασύνταξη του Γ΄ Κεφαλαίου της Πολεοδομικής Μελέτης Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014, άρθρα 1 & 2.
20. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.246α της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου με μετατροπή της ισχύουσας σήμερα χρήσης "Χώρος για ανέγερση κτιρίου ΟΤΕ" σε "Γενική Κατοικία"-από αναβολή υπ' αριθ.300/2015 απόφαση-.

 

 

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
10
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 2 Ιούνιος, 2016