Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 4/3/2021

Αρ. Πρωτ. : 18207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15 , με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την  έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.999,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3.  Έγκριση  της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εγκατάστασης & Λειτουργίας Ευφυούς Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου" με εκτιμώμενη αξία 5.325.711,17€ χωρίς του Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΤΣΑ) Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

5. Ορισμός Επιτροπής  παραλαβής, διαλογής και εκποίησης των φωτιστικών σωμάτων παλιάς τεχνολογίας που αποξηλώθηκαν στο πλαίσιο του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ».

6.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου "Κτιριακές παρεμβάσεις  στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό "Ηλιαχτίδα" στην Άλλη Μεριά για την εναρμόνιση με το Π.Δ. 99/2017".

7.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κτιριακές παρεμβάσεις  στον Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχωρίου για την εναρμόνιση με το Π.Δ. 99/2017".

8.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Ε. του έργου "Κτιριακές παρεμβάσεις  στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό "Ηλιαχτίδα"στην Άλλη Μεριά για την εναρμόνιση με το Π.Δ. 99/2017".

9.   Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Ε. του έργου "Κτιριακές παρεμβάσεις  στον Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχωρίου για την εναρμόνιση με το Π.Δ. 99/2017".

10.  Έγκριση μελέτης  και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση και  επέκταση  Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού 400.000,00€

11.  Έγκριση μελέτης  και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύου δημοτικού φωτισμού έτους 2021» προϋπολογισμού 50.000,00€.

12.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών  δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2021» προϋπολογισμού 30.000,00€.

13.  Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.130/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

14.  Λήψη απόφασης κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

15.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

16.  Λήψη απόφασης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  για κάλυψη δαπανών κίνησης του οχήματος ΚΗΗ 3040 από Βόλο- Θεσσαλονίκη για επισκευή και επιστροφή αυθημερόν.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
10
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 8 Μάρτιος, 2021