10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  10/7/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 45201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).

2.   Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος επί της οδού 54ου Συντάγματος Ελλάς 113. (υπ' αριθ.15/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου).

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.    Λήψη απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο, στο δρόμο που διέρχεται από την κεντρική πλατεία και τα καταστήματα στο Σέσκλο.

4.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης γενικής φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πυράσσου με Λαχανά.

5.    Λήψη απόφασης για την κρίση αιτήματος για ρυθμίσεις στάθμευσης, τοποθέτηση κορυνών και υλοποίηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Κουταρέλια.

6.    Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων – προσωρινή πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Σωκράτους, από Π. Μελά έως Μακεδονομάχων (Στοά Ματσάγγου).

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση των θερινών δρομολογίων 2020, του Αστικού ΚΤΕΛ.

8.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κουταρέλια 92, στο Βόλο.

9.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στον Δημοτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων, στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Ερμού.

10.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛ.Α.Σ., αρ. 53, στο Βόλο.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

11.   Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκου) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σταθά αρ.142 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κας Χριστίνας Δεσίκου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

12.   Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ” και την εκπόνηση μελέτης  “Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου -ΤΠΣ Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας Δήμου Βόλου¨ ως ΔΕ στην κατηγορία (α) πολύ υψηλής προτεραιότητας.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
10
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 14 Ιούλιος, 2020