11Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                    ΒΟΛΟΣ 28/4/2014

                                                                                                Αρ. Πρωτ. : 48057

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Tο κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι:

  • Το Θέμα 1 εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4257/2014, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, ένα μήνα πριν τη διενέργεια εκλογών, αλλά και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (έργο ΕΣΠΑ) 
  • To Θέμα 2 θα συζητηθεί στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών και προκειμένου να μην υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την έκδοση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων
  • Το Θέμα 3 θα συζητηθεί διότι δεν επιδέχεται περαιτέρω χρονική καθυστέρηση, για κοινωνικούς λόγους. 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1    Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού - Προσχεδίων "Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς"  (εισήγηση)

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

2    Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχείρηση αναψυχής εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (internet)  (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

3     Λήψη απόφασης κατ' εξαίρεση χορήγησης εργοταξιακών παροχών ρεύματος, για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/14 (εισήγηση)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 2 Μάιος, 2014