11Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 19/5/2017

Αρ. Πρωτ. : 40271

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 και ώρα 12:45 στο Δημαρχείο Βόλου , με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

(το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της εισαγωγής του θέματος προς συζήτηση στην απογευματινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθεί η νέα απόφαση κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας δεδομένου ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες μέχρι την έναρξη της εμποροπανήγυρης εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Ιουλίου):

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Ανάκληση της υπ' αριθ.83/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και εκ νέου λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 326/2016 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας (υπ' αριθ.34/2017 απόφαση).

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 22 Μάιος, 2017