11Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  2/6/2023

            Αρ. Πρωτ. : 40833

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 268/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς τον ορισμό νέου μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου» (Κ.Ε.Κ.Π.Α- Δ.Ι.Ε.Κ)».

2.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 270/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

3.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση ενός τακτικού µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

4.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του μέλους και Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.".

5.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 14/2023 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας, κατόπιν αίτησης του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Νέας Αγχιάλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών γης σε χρήμα 20% λόγω εφάπαξ καταβολής συνολικής οφειλής (ΜΕΦΣΟΥΤ ΜΙΡΑΝΤΑ του ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ).

7.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τέλους 0,5% επί εκδιδόμενων λογαριασμών (ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ).

8.  Λήψη απόφαση για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Κριθαριάς στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

9.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου στον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν.Μαγνησίας.

10.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης ευρισκόμενης στη θέση του παλιού λατομείου (Σαραντόπουλου) στην Τ.Κ. Μικροθηβών της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

11.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας της Βιβλιοθήκης Αγίου Βλασίου στον «Επιμορφωτικό-Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Βλασίου Πηλίου».

12.  Λήψη απόφασης έγκρισης 5ου πρωτοκόλλου επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παραλαβή των παραδοτέων Β1 και Β2 για την σύμβαση «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13.  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, που θα απασχοληθεί με την ειδικότητα ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών/τριών (8ωρη εργασία σε βάρδιες Σαββατοκύριακα, αργίες και βραδινές), για την υλοποίηση της πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

14.  Λήψη απόφασης έγκρισης χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. 16474/6-3-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΙΚ. ΖΗΚΑ & Ε. ΚΑΪΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΣ. Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ στα πλαίσια της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – Κ.Σ. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ  MIS (ΟΠΣ): 5000124 και της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ MIS (ΟΠΣ): 5029310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020 έως 31/12/2023.

15.  Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης χρονικής παράτασης  της υπ΄ αριθμ. 49063/1-7-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΙΚ. ΖΗΚΑ & Ε. ΚΑΪΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»  για την «Συμβουλευτική και Διαχειριστική Υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Βόλου της Κ.Σ. Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019-ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5029310, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ.98964/28-12-2023 έως την 31/12/2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "Ανακατασκευή πεζοδρομίων προσβάσιμα σε όλους".

17.  Λήψη απόφασης έγκρισης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου "Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκεια Δ.Ε. Αγριάς-Δήμου Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

18.  Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δέντρων επί της οδού Μαιάνδρου με Αναπαύσεως στη Ν. Ιωνία προς ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

19.  Έγκριση της υπ αριθμ. 89/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023.

                                                                                                                

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 7 Ιούνιος, 2023