11Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  31/7/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 51309

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) -από αναβολή υπ' αριθ.64/2020 απόφαση-.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2        Λήψη απόφασης για την προσωρινή αμφιδρόμηση τμήματος της οδού Λαχανά, από Αλμυρού έως Πυράσσου.

3        Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων - προσωρινή πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Κουταρέλια (βορεινή πλευρά του τμήματος από Γ.Καρτάλη εως 28ης Οκτωβρίου).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4        Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Ακακία) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Καρτάλη αρ.313 Αθηνών στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Τσιριανέλλη Νικολάου.

5        Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Λυγούστρο) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Πηλέως με Αρτέμιδος αρ.22 στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Αδάμου Γρηγόριου.

6        Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων (Πεύκων) που βρίσκονται επί της οδού Ρήγα Φεραίου, μεταξύ των οδών Γλάδστωνος και Γάτσου στον Βόλο,κατόπιν αίτησης κατοίκων της περιοχής.

7        Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Σφένδαμου) που βρίσκεται επί της οδού Ροζού 150 με Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Πολύζου Κωνσταντίνου.

8        Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Φλαμουριά) που βρίσκεται επί της οδού Κρίτσκη 78 στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Οικονόμου Ιωάννη.

9        Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Ιτιά κρεμοκλαδής) που βρίσκεται επί της οδού Κασθανέας 7 στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Χατζηγιάννη Νικολάου.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 4 Αύγουστος, 2020