12Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 20/6/2019
Αρ. Πρωτ. : 51137

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αίτησης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Νέας Αγχιάλου "Η ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ" (απόφαση 14/2019 Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου).
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο Σουτραλί Αγριάς, κατόπιν αίτησης του Αναπτυξιακού Συλλόγου Ψυγείων Αγριάς (απόφαση 9/2019 Συμβουλίου Δ.Κ. Αγριάς).
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Μικροθηβών, κατόπιν αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροθηβών "ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ"  (απόφαση 1/2019 Συμβουλίου Τ.Κ. Μικροθηβών).
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Καβούρα, κατόπιν αίτησης του συλλόγου "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ" (απόφαση 4/2019 Συμβουλίου Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.
Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
6. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών, συλλόγων και σωματείων.
8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος "ΞΕΝΙΑ Βόλου", βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4071/2012.
11. Λήψη απόφασης για τον συμβιβαστικό τρόπο πληρωμής - εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ. 22/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (ενάγοντες - δικαιούχοι πληρωμής 26 σχολικοί φύλακες). Παραίτηση του Δήμου από την ασκηθείσα αναίρεση κατά της υπ΄ αριθμ. 390/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.
12. Λήψη απόφασης για τον συμβιβαστικό τρόπο πληρωμής - εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 9/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (ενάγοντες - δικαιούχοι πληρωμής 6 σχολικοί φύλακες). Παραίτηση του Δήμου από την ασκηθείσα έφεση κατά της ως άνω απόφασης.
13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Βόλου "Η Μεταμόρφωση" και για τον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Άνω Βόλου, για την εκτέλεση του σκοπού του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου" για τα έτη 2015-2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14.
Λήψη απόφασης για την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016".
16. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018".
17. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
18.
Λήψη απόφασης περί επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κοπή δέντρου (Κουτσουπιάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Περαιβού αρ. 87, στον Βόλο (απόφαση 90/2019 Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
19.
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
20.
Έγκριση των με αριθ. 212/2019 και 239/2019 αποφάσεων που αφορούν στην 5η και 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
21. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης της  Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Ιωλκού ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.- Έγκριση Ισολογισμού Λήξης εκκαθάρισης και ανάληψη υποχρεώσεων από τον Δήμο.
22. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης της  Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Πορταριάς ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.- Έγκριση Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης και ανάληψη υποχρεώσεων από τον Δήμο.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 24 Ιούνιος, 2019