12Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  13/6/2023

                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 43518

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:30, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, που αντικατέστησε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010,
  • του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,
  • της με αρ. πρωτ. 39167/02-06-2022 εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • της με αρ. πρωτ. 50598/08-06-2023 Κατεπείγουσας-Εκλογικής εγκυκλίου 724 του Υπουργείου Εσωτερικών,
  • της με αρ. 8481/10-02-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 674/Β’/15-02-2022 καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα)

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός της άμεσης διάθεσης των χώρων προεκλογικής προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς κομμάτων, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 14 Ιούνιος, 2023