12Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  21/8/2020

Αρ. Πρωτ. : 55978

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) -από αναβολή υπ' αριθ.75/2020 απόφαση-.

2.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (FIFTY FOUR ΙΚΕ).

3.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (LITTLE DAISY ENTERTAINMENT ANDMORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ).

4.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (ΛΑΠΠΑΣ ΙΠ. DUTA NICOLETA O.E.).

5.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ).

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

6.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του οικισμού Νέας Αγχιάλου της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου στο Ο.Τ. 191.

7.   Λήψη  απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής  έκτασης  εμβαδού  16,06 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 020820  στο Ο.Τ. 104, περιοχής  Νέων Παγασών του  Δήμου  Βόλου”.

8.   Λήψη  απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής  έκτασης  εμβαδού  17,26 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 040318  στο Ο.Τ. Γ578, περιοχής  Αγίου  Νεκταρίου  της  Δ.Ε.  Νέας  Ιωνίας  του  Δήμου  Βόλου.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 25 Αύγουστος, 2020