13Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΒΟΛΟΣ  6/6/2014

                  Αρ. Πρωτ. :   64192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1     Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2     Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.(απόφαση Ο.Ε.).

3     Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

4     Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

5     Λήψη απόφασης ρύθμισης οφειλών, βάσει του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

6     Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία "ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε." λόγω αυθαίρετης διαφήμισης .

7     Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους και εκκίνηση του διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€.

8     Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους και εκκίνηση του Διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€.

9     Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους και εκκίνηση του διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€.

10    Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης διενέργειας προμήθειας σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου και την εκκίνηση του ενιαίου δημόσιου διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 99.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για ένα έτος.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11    Λήψη απόφασης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

12    Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας".

13    Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Επέκταση Δικτύου Ποδηλατοδρόμου του Ποδηλατοδρόμου του Παραλιακού Μετώπου και Τοπικές Παρεμβάσεις κατά μήκος της Διαδρομής".

14    Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου "Συντηρήσεις και Αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου έτους 2012".

15    Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου "Ενίσχυση Υδραγωγείου Αγ. Βλασίου" του τ.Δήμου Αρτέμιδος.

16    Κρίση της ένστασης του Αναδόχου του έργου "Κατασκευή γέφυρας Αγ.Παρασκευή" για τον υπογεγραμμένο, θεωρημένο και διορθωμένο "8ο Λογαριασμό και πιστοποίηση" του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

17    Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφετέρια εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

18    Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δέντρων του είδους Ψευδακακία (Robinia psendoacacia) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Γαζή 224.(υπ' αριθμ.123/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

19    Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου του είδους Σφενδάμι νεγκούντο (Acer negudo) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μαγνήτων 74Α.(υπ' αριθμ.124/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

20    Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δέντρων του είδους Δάφνη του Απόλλωνα (Laurun nobilis) και Νεραντζιά (Citrus aurantium)που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος 58.(υπ' αριθμ.125/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

21    Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δέντρων του είδους Ευκαλύπτου που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού Αλκυών στις Αλυκές Βόλου.(υπ' αριθμ.143/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

22    Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου.

23    Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/14.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
13
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 10 Ιούνιος, 2014