13Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ    16/6/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 44729

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 13η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:15, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, που αντικατέστησε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010,
  • του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,
  • της με αρ. πρωτ. 39167/02-06-2022 εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου,

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός:

  • της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο μεταβιβάστηκε στο Δήμο από τις 12/06/2023,
  • της οργάνωσης τελετής εγκαινίων του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, καθώς και των αναγκών υποδοχής του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, την Παρασκευή 23/06/2023, καθώς και
  • της ανάγκης ολοκλήρωσης εκτελούμενων έργων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

2.  Λήψη απόφασης για την 11η αναμόρφωση (διαπιστωτικού χαρακτήρα) προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Λήψη απόφασης για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
13
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023