13Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ   24/8/2023

Αρ. Πρωτ. : 62866

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου (1500τ.μ.) για τη διεξαγωγή έκθεσης κρητικών προϊόντων, από τις 30 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 (υπ' αρι.48/2023 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου).

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δύο θέσεων στάθμευσης: ιδιωτικού λεωφορείου ΑΜΕΑ και θέσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης,  στην οδό Αχιλλοπούλου 258, στον Βόλο».

3.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δύο θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του Ιερού Ναού στην οδό Αγ. Γεωργίου, στην Αγριά».

4.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Αντωνοπούλου 203, στον Βόλο.

5.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Μαγνήτων 247, στον Βόλο.

6.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Ν. Γάτσου 87, στον Βόλο.

7.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από τμήμα της οδού Κουταρέλια.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8.  Λήψη απόφασης σχετικά με την “Αίτηση για κοπή ενός δένδρου επί της οδού Κρήτης 8 με Βεργίνας στο Βόλο.”                                                                                                                              

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
13
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 28 Αύγουστος, 2023