Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

13Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 18/3/2021

Αρ. Πρωτ. : 22254

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15 ,  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης σχετικά με την  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και του Κοινωνικού Παντοπωλείου), του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και  της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.  και  προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ, διάρκειας δύο (2) ετών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.273.267,07€ με ΦΠΑ».

2.   Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την  «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου» σε δεκαεξάωρη  βάση καθημερινώς από Δευτέρα ως Παρασκευή και είκοσι τέσσερις (24) ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το χρονικό διάστημα από 01-04-2021 έως 31-05-2021, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020)» καθώς και όλη τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.   Έγκριση  2ου Α.Π.Ε. (Ορθή επανάληψη )  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ».

4.   Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση για το έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς».

5.   Έγκριση εκποίησης παλαιών φωτιστικών σωμάτων και ορισμός μελών Επιτροπής καταμέτρησης & εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Π.Δ. 270/1981.

6.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ».

7    Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021” και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

8.   Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

9.   Λήψη απόφασης κατάρτισης όρων και σύνταξης διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».

10.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

11.  Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου: «Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)».

12.  Λήψη απόφασης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση έργων επεκτάσεων δικτύου φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Επεκτάσεις δικτύων Δ.Ε.Η.».

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13.  Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 80.000,00€.

14.  Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμού 60.000,00€.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
13
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 22 Μάρτιος, 2021