14Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  4/9/2023

Αρ. Πρωτ. : 65569

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6  του Ν. 4555/2018, έγκειται στο γεγονός της άμμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κατασκευή του κόμβου.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.  Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δέντρων στον υπό κατασκευή κόμβο, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Δοξοπούλου.

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
14
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος, 2023