14Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  26/6/2019

Αρ. Πρωτ. :   53366

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:15 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.  Έγκριση της αριθμ. 240/2019 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου και ανάκληση της αριθμ. 466/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
14
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 27 Ιούνιος, 2019