14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 23/6/2022

Αρ. Πρωτ. : 46296

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.».

2.    Έγκριση της υπ' αριθμ. 17/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λεχωνίων, αναφορικά με την παραχώρηση της πλατείας Άνω Λεχωνίων.

3.    Έγκριση της υπ' αριθμ. 6/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Διμηνίου, αναφορικά με την παραχώρηση πλατείας Διμηνίου, για τη διοργάνωση Γιορτής Πεπονιού, κατόπιν αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου.

4.    Έγκριση της υπ' αριθμ. 3/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Μικροθηβών, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Μικροθηβών, κατόπιν αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου "Φθιώτιδες Θήβες".

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο "Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.    Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε.)

7.    Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων των Δ.Ε. Ν.Ιωνίας, Ν.Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Ιωλκού, Μακρινίτσας και Αισωνίας του Δήμου Βόλου της 06/06/2022.

9.    Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου, εμβαδού 7.826,49 τ.μ., όμορου στο κοιμητήριο «Κούκος», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μελισσατίκων της Δ.Ε. Ν.Ιωνίας Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 12 του Ν.3731/2008.

10.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε.".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

11.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης Δήμου Βόλου.

12.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 119,2187 ΜWp στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΙΑΣ Ι», «ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΙΙ», «ΚΑΚΑΒΟΣ Ι» και «ΚΑΚΑΒΟΣ ΙΙ», της Δ.Ε. Αισωνίας και Δ.Ε. Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου και της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης Υ/Σ 33/150 KV στη θέση «ΑΝΗΛΙΟ» στη Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13.  Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων β΄ δόσης έτους 2022 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

14.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 10/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

15.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 11/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

16.  Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Λουμπάκης Ιωάννης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17.  Λήψη απόφασης για την 8η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

18.  Λήψη απόφασης επί του θέματος για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 12,10 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 090718 στο Ο.Τ. 1544, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 69/2022 Ε.Π.Ζ.)

19.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικών τμημάτων εμβαδού 2,26 τ.μ. και 0,85 τ.μ., στις ιδιοκτησίες με κ.α. π030625 και π030657 αντίστοιχα στο Ο.Τ. 135, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 70/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20.  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ.6 του Ν.3463/2006), της Διεύθυνσης Πρασίνου.

21.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου της οδού Πυργιαλή με Ιωλκού 314 στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Ζαπαντούλη Γεώργιου. (απόφαση 67/2022 Ε.Π.Ζ.)

22.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου της οδού Μικρασιατών 23 με Αχιλλέως στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 68/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

23.  Λήψη απόφασης για την ανάληψη εξόδων κηδείας και ταφής του Gjorgovski Pece.

24.  Λήψη απόφασης για τη μεταφορά οικογενειακού τάφου σε άλλη θέση, εντός του Κοιμητηρίου "Κούκος".

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

25.  Λήψη απόφασης για την παράταση διορισμού των εκκαθαριστών της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.

26. Έγκριση της υπ' αριθμ. 116/2022 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αναφορά ενημέρωση ως προς της υπ' αριθμ. Φ.20183 έκθεση προγραμματισμένου τακτικού ελέγχου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικής Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων / ΔΥΕΕ στο Ν.Μαγνησίας.

27.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 119/2022 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. για την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 - Ιούλιος 2023.

28.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 120/2022 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό κριτηρίων εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και του τρόπου εγγραφής παιδιών στις δομές ΚΔΑΠμεΑ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., για την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 - Αύγουστος 2023.

29.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 121/2022 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς από και προς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 - Ιουλίου 2023.

30.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 122/2022 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό τιμολογίου συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-μεΑ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
14
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 28 Ιούνιος, 2022