15Η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ , 13/7/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 52263

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 15η EKTAKTH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 12:40, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός:

α) της αντιμετώπισης υπηρεσιακών θεμάτων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και

β) της διοργάνωσης της Γιορτής Πεπονιού στις 09/07/2022

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε.)
  2. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της κεντρικής πλατείας Διμηνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Διμηνίου για τη διοργάνωση της Γιορτής Πεπονιού.

 

Ο Πρόεδρος του

         Δημοτικού Συμβουλίου

       Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
15
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 14 Ιούλιος, 2022