15Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ   25/8/2023

Αρ. Πρωτ. : 63284

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς)  συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:30 , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 (Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της σύντομης ημερομηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης και στην απρόσκοπτη ροή των υπηρεσιακών διαδικασιών).

Η αποστολή της ψήφου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m. papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Εκφορά γνώμης για την παραχώρηση της χρήσης του θάτρου Αναύρου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 30 Αυγούστου

2.  Εκφορά γνώμης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης κοιν χώρου επί της οδού Ερμού (μπροστά στον Άγιο Νικόλαο), για την πραγματοποίηση δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς  στις 29 Σεπτεμβρίου

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
15
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 28 Αύγουστος, 2023