15Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 10/9/2021

Αρ. Πρωτ. : 69526

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ- σύμφωνα με την με αριθμό 59η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»-  την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.  Λήψη απόφασης για την λειτουργία δύο  (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη , Ξηλόκαμπος) στο πλαίσιο  της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου,  σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

3.  Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της ισχύουσας Κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 223/2021 και τίτλο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής του πάρκινγκ της Φιλελλήνων. (απόφαση Ο.Ε.).

4.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της  με αρ. 339/2019(ΑΔΑ:69ΟΛΩ96-Γ0Υ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου σχετικά με: «Έγκριση παράτασης της σύμβασης σύστασης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» μέχρι 28/2/2023.

5.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση  κατόπιν δημοπρασίας δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον Βόλο  επί των οδών Ζάχου – Σέκερη – Σαρανταπόρου    (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196   του Ν. 4555/2018). 

6.  Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασιών επισκευής των δύο διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Χρυσούλας Ζώγια» που βρίσκεται στο Βόλο στην οδό Μαυροκορδάτου 40 με Γαλλίας στον δεύτερο όροφο.

7.  Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασιών επισκευής του ακινήτου (γραφείου) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου»  που βρίσκεται στο Βόλο στην οδό Ροζού 6 στον πρώτο όροφο.

8.  Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για εκμίσθωση, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4182/2013, του διαμερίσματος Β3 ιδιοκτησίας κληροδοτήματος   «Χρυσούλας Ζώγια» και ορισμό εκτιμητή για το ύψος του μισθώματος του ακινήτου.

9.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοπερίβολου (θέση Σπύρου 1) του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουρογιάννη» υπέρ Αγίου Βλασίου.

10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοπερίβολου (θέση Σπύρου 2) του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουρογιάννη» υπέρ Αγίου Βλασίου.

11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοπερίβολου (θέση Χαλιμαγά 1 και Χαλιμαγά 2) του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουρογιάννη» υπέρ Αγίου Βλασίου.

12.  Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου  στο Κατηχώρι Δ.Ε. Πορταριάς.

13.  Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Μακρυνίτσα.

14.  Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

15.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ. (ΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16.  Λήψη απόφασης για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

17.  Λήψη απόφασης για σημειακή διόρθωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)  της  Δ.Ε.  Νέας  Αγχιάλου  του Δήμου  Βόλου σε Περιοχή Προστασίας Εκτάσεων Δασικού Χαρακτήρα (ΠΕΠ-Δ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν.4447/2016  ( ΦΕΚ 241Α΄/ 23-12-2016 ). (87/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

18.  Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Αποστόλου-Κούντρια Μαρίας στην περιοχή ¨Νέο Δέλτα¨ της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου (88/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

19.  Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Μέλλιου Ελένης του Δημ., με κ.α. 201702 στο Ο.Τ. 207 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (89/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20.  Λήψη Κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Μετατροπή τμήματος της οδού Π. Μελά, από 28ης έως Ερμού, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. (86/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21.  Λήψη απόφασης για την Εκποίηση-Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τάφου τιμής ένεκεν.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

23.  Έγκριση της με αριθμό 267/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την τροποποίηση της με αριθμό 218/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, περί «Συγκρότησης μη αμειβόμενης Επιτροπής κρίσης και λήψης αποφάσεων επί αιτημάτων καταναλωτών πελατών της ΔΕΥΑΜΒ».

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
15
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος, 2021