15Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  14/9/2023

Αρ. Πρωτ. : 67226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από τμήμα της οδού Κουταρέλια.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ).

3.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (BROCK COFFEE STREET FOOD IKE).

4.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΚΟΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

5.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ).

6.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (Κ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ Σ.ΑΞΙΩΤΗΣ Σ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ).

7.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

8.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

9.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ).

10.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΤΖΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ).

11.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (IΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.).

12.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (KAR & EL MON. IKE).

13.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (LITTLE DAISY ENTERTAINMENT AND     MORE MON IKE).

14.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΕ).

15.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ).

16.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΣΙΤΙΣΗ ΙΚΕ).

17.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΕΤ).

18.  Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης Μουσικών Οργάνων καταστήματος   (ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ).

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
15
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος, 2023