15Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  25/9/2020

Αρ. Πρωτ. : 66751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (FIFTY FOUR ΙΚΕ)-από αναβολή υπ' αριθ.93/2020 απόφαση-.

2.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (LITTLE DAISY ENTERTAINMENT ANDMORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ)-από αναβολή υπ' αριθ.94/2020 απόφαση-.

3.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (ΛΑΠΠΑΣ ΙΠ. DUTA NICOLETA O.E.)-από αναβολή υπ' αριθ.95/2020 απόφαση-.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
15
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 1 Οκτώβριος, 2020