16Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 5/7/2017

Αρ. Πρωτ. : 55851

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

(το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για την κατασκευή του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου, έως τις 17/7/2017).

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση χωροθέτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», σύμφωνα με τη Μελέτη, την Υ.Α.52716/2001 και την εγκύκλιο 12/56990/28-3-2002.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 6 Ιούλιος, 2017