16Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 2/8/2019

Αρ. Πρωτ. : 65625

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Γ. Καψαλά στον Άγιο Βλάσιο, το Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019. (απόφαση 6/2019 συμβουλίου Τ.Κ. Αγίου Βλασίου).

2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στον πεζόδρομο Ερμού με Αγίου Νικολάου, στον Οργανισμό Make-A-Wish, για τη διενέργεια φιλανθρωπικής δράσης. (38/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Βόλου).

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης χώρου επί της οδού Ερμού, μπροστά στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στο Χαμόγελο του Παιδιού, για την πραγματοποίηση bazaar με σχολικά είδη. (41/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Βόλου).

4. Λήψη απόφασης για διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Νεανίδων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Παρακολούθησης  της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου ,  ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ για την υλοποίηση της Πράξης "Κτιριακές Παρεμβάσεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βόλου για την εναρμόνιση με το ΠΔ 99/2017".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΒ/ΒΑΘΜΙΑΣ".

10. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στο Κατηχώρι Δ.Ε. Πορταριάς.

11. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος "Θεόφιλος" που βρίσκεται στη Μακρινίτσα.

12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας έκτασης 600,00 τ.μ. στη θέση ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ της Δ.Ε. Μακρινίτσας για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

13. Ανάκληση της αρ. 341/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

14. Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15. Λήψη απόφασης για την 11η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)".

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση  του 3ου ΑΠΕ του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018".

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2018".

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ".

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Επισκευή και βελτίωση Αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς".

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11".

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015".

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΜΑΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ.

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ".

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

26. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επισκευή και βελτίωση αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς", για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

27. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΕΝΔΥΜΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)", έως τις 30 Οκτωβρίου 2019.

28. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Έτους 2018", για χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών.

29. Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού μέσω διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 517.298,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

30. Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

31. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης 3,60 τ.μ., στην ιδιοκτησία  με κ.α. 050434 στο Ο.Τ. Γ626, της περιοχής Αγίου Νεκταρίου, της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (95 2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

32. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης 14,89 τ.μ., στην ιδιοκτησία  με κ.α. 090114 στο Ο.Τ. 1476, της περιοχής Βορείων Συνοικιών, του Δήμου Βόλου. (96/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

33.  Κρίση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ.51/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.654 της συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου, της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (97/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης: "Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επικαιροποιημένης  μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», ως προς το κεφάλαιο 7 παράγραφος 7.2 Υλικά κατασκευής.

36. Λήψη απόφασης για την έγκριση θερινών δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ 2019. (104/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

37. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης στο Δημοτικό Κατάστημα Αγριάς (105/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

38. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης για Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό. (106/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

39. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό  θέσεως γενικής φορτοεκφόρτωσης στην οδό Κασσαβέτη (με Κωνσταντά), στον Βόλο.(107/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

40. Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό  θέσεως γενικής φορτοεκφόρτωσης στην οδό Παγασών, στον Βόλο (108/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

41. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

42. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου (Μανόλια Μεγανθής-Magnolia grandiflora) που βρίσκεται στην οδό  Σπύρου Μουσούρη με Αχιλλέως 83, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κας Μπλιάγκου Σοφίας (109/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

43.  Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ' αριθ.48608/12-06-2019 σύμβασης προμήθειας κάδων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

44. Έγκριση της  υπ' αριθμ. 260/2019 απόφασης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου  (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ)", που αφορά  στην "Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα)".

45. Έγκριση της  υπ'  αριθμ.261/2019 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ)" που αφορά  στην "Έκθεση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το Β΄ τρίμηνο του 2019".

46. Έγκριση της  υπ'  αριθμ. 282/2019 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του "Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου" που αφορά στην "Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019".

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 7 Αύγουστος, 2019