16Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 13/10/2023

Αρ. Πρωτ. : 74313

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:15, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας επί του θέματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6  του Ν. 4555/2018, έγκειται στο γεγονός της άμεσης απομάκρυνσης των παλαιών δέντρων επί της οδού Γαμβέτα για την ολοκλήρωση του έργου.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη  απόφασης  επί  του  θέματος  «Απομάκρυνση  παλαιών δέντρων νεραντζιάς επί της οδού  Γαμβέτα στα πλαίσια έργου ΕΣΠΑ και φύτευση νέων δέντρων στις νέες θέσεις φύτευσης που προβλέπονται από τη μελέτη».

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 16 Οκτώβριος, 2023