16Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 18/8/2016
Αρ. Πρωτ. : 71096

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΝΑ) -από αναβολή υπ' αριθ.238/2016 απόφαση-.
2. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΙΣΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠ. ΙΚΕ).
3. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ).
4. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
5. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ).
6. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΣΕΤΣΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ).
7. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΧΟΥΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ)-από αναβολή υπ' αριθ.241/2016 απόφαση-.
8. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ)-από αναβολή υπ' αριθ.242/2016 απόφαση-.
9. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.244/2016 απόφαση-.
10. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΛΜΠΑΝΕΖΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ).
11. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ).
12. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ).
13. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).
14. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ).
15. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΔΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
16. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Κυρίλλου-Μυτιλήνης της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας (υπ' αριθ.52 /2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας).
17. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.181 της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας (υπ' αριθ.53 /2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας).

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 23 Αύγουστος, 2016