16Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 21/6/2018
Αρ. Πρωτ. : 52707

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήσεις)
1 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του αμφιθεάτρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου. (απόφαση 16/2018 Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (εισηγήσεις)
2 Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης «Αναβάθμιση Βρεφικού Σταθμού Γ Νέας Ιωνίας για την λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)
3 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
4 Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5 Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
8 Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για τις ανάγκες στολισμού της πόλης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (188.852,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και εκκίνηση ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
9 Λήψη απόφασης αναφορικά με τη Διοικητική Αποβολή της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ-ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΑΛΥΚΕΣ ΙΚΕ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», που εδρεύει στην πόλη του Βόλου (παραλία Αλυκών) από το ακίνητο, που αποτελεί την «ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ ΑΛΥΚΕΣ», που αναφέρεται και ως «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» λόγω αυθαίρετης κατάληψής του.
10 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας συγκεντρώσεων των Εργατικών Κατοικιών στην περιοχή Νεαπόλεως Βόλου (οδό Σπετσών 10) στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Μαγνησίας.
11 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων στη θέση "Λόγγος" της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου.
12 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έξι (6) δημοτικών ελαιοπεριβόλων στις θέσεις "Γερακλί", "Καστέλι", "Παναγίτσα", "Σπαστήρας", "Ταξιάρχες" και "Διασέλα" της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς.
13 Λήψη απόφασης περί απευθείας εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης έτους 2018.
14 Λήψη απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας στην περιοχή Νέας Αγχιάλου Βόλου, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Στέγαση και Επανένταξη" για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελούμενής του.
15 Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπερ Τοπ. Κοιν. Αγίου Βλασίου). (απόφαση 306/2018 Ο.Ε.)
16 Λήψη απόφασης για παροχή συναίνεσης στην εταιρεία "Μπλέτσας Γ.Παγάνης Γ. Ο.Ε." για τη λειτουργική συνένωση δύο μισθωμένων καταστημάτων κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ. Χατζηιωάννου ή Χατζάκου".

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εισηγήσεις)
17 Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαγωνισμού προμήθειας τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου για ένα (1) έτος και έγκριση του τρόπου διενέργειας.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (εισηγήσεις)
18 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή & απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών B΄ δόσης έτους 2018, αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας των εργαζομένων με σύμβαση έργου, καθαριστριών/στών των σχολείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ (εισηγήσεις)
19 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Νίνος Ελευθέριος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)
20 Λήψη απόφασης για την 8η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
21 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
22 Λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Λέσχιανης".
23 Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης "Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο πολιτιστικό άλσος Νέας Ιωνίας - Ελικοδρόμιο", προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24 Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης "Αναβάθμιση Βρεφικού Σταθμού Γ' Νέας Ιωνίας για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων", προϋπολογισμού 75.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
25 Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας και της μελέτης για την: "Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπόγειου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου", στα πλαίσια του "Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018" προϋπολογισμού 19.200,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
26 Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για "Εργασίες ελαιοχρωματισμών σχολικών κτιρίων", προϋπολογισμού 70.998,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
27 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επισκευή Αίθριου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου".
28 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευές νέων οδών στο Δήμο Βόλου".
29 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2017".
30 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2017".
31 Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2016".
32 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνθετικών και ελαστικών δαπέδων", προϋπολογισμού 123.243,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
33 Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016" για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (εισηγήσεις)
34 Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1066 της συνοικίας "Καλλιθέα" της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.(απόφαση 76/2018 Ε.Π.Ζ.)
35 Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 3,09 τ.μ. στην ιδιοκτησία 041143 στο Ο.Τ.1430 στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου.(απόφαση 77/2018 Ε.Π.Ζ.)
36 Λήψη απόφασης επί του θέματος "Απόδοση οικοπέδων από την Τράπεζα γης του Δήμου Βόλου στις Νέες Παγασές σε ρυμοτομούμενα ακίνητα επί της οδού Αθηνών εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης".(απόφαση 78/2018 Ε.Π.Ζ.)
37 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας Ιωαννίδη Γεωργίου του Χρήστου, σύμφωνα με την κυρωμένη αριθ.10/95 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή "Στούπι-Αλωνάκι" της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση 79/2018 Ε.Π.Ζ.)
38 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη αριθ.3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του Νικολάου.(απόφαση 80/2018 Ε.Π.Ζ.)
39 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη αριθ.2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία Λύγγου Μαρίας του Αντωνίου.(απόφαση 81/2018 Ε.Π.Ζ.)
40 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη αριθ.2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία Μπέτσου Στυλιανού του Νικολάου.(απόφαση 82/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (εισηγήσεις)
41 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ.Βόλου & διαγραμμίσεις-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών"
42 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λήψη απόφασης για εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάκληση της με αριθ. 439/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
43 Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Μεταφορά στάσης Αστικού ΚΤΕΛ στην οδό Ιωλκού.(απόφαση 72/2018 Ε.Π.Ζ.)
44 Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Κολοκοτρώνη για τις ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής.(απόφαση 73/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (εισηγήσεις)
45 Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ψευδακακία) που βρίσκεται στην οδό Λεβάντας στην Κριθαριά, κατόπιν αίτησης του Προέδρου του Εξωραϊστικού-Εκπολιτιστικού-Αθλητικού & Αλιευτικού συλλόγου Κριθαριάς "ο Νέος Απόστολος" κ. Μάμαλη Σπυρίδωνα.(απόφαση 74/2018 Ε.Π.Ζ.)
46 Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Νεραντζιά) που βρίσκεται στην οδό Ανθ. Γαζή με Κασσαβέτη, κατόπιν αίτησης του κ. Τοπούζογλου Δημητρίου.(απόφαση 75/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εισηγήσεις)
47 Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και εκκίνησης διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων", προϋπολογισμού 70.163,66€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (εισηγήσεις)
48 Έγκριση της υπ' αριθμ.240/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την "Τροποποίηση της υπ' αριθμ.69/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί έγκρισης νέου Κανονισμού Αποχέτευσης".
49 Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, για την ανάθεση και υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας).
50 Λήψη απόφασης περί λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 25 Ιούνιος, 2018