16Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ  18/9/2023

Αρ. Πρωτ. : 68123

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, την αριθ. 375/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 184 του ν. 4635/2019 την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 με ώρα έναρξης 18:00 και λήξης 19.00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούμε για την αποστολή της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας με δ.τ ΚΥΜΑ, της ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE, επί της Ι.Τζάνου-Πλαστήρα (Πάρκο Αναύρου)

2.  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας με δ.τ ΣΙΝΑΠΙ, του Μαλανδρινού Χριστόφορου, επί της Κροκίου 31

3.  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας με δ.τ ΜΕΘΗΣΤΟΡΗΜΑ, του Παπανικολόπουλου Ηλία, επί της Χατζηαργύρη 6

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος, 2023