17Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      

ΒΟΛΟΣ  21/8/2014

Αρ. Πρωτ. : 93304

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1     Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/14.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2     Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.(απόφαση Ο.Ε.)

3     Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

4     Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

5     Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6     Λήψη απόφασης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εξοπλισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7     Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στην Αγριά, κατόπιν αίτησης κας Άννας Κοντογιάννη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

8     Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) πεύκων που βρίσκονται στο αλσύλιο του αύλειου χώρου της εκκλησίας Αγίου Αθανασίου του εν Άθω στη Δράκεια.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

9     Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δέντρων που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Νικηταρά 147, κατόπιν αίτησης κ. Κατσή Ιωάννη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

10    Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κοπή δέντρου στο  πεζοδρόμιο της οδού Νικηταρά 16.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

11    Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Βλαχάβα επί του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ξαιδαρά, κατόπιν του αριθ.πρωτ.82633/22-7-2014 εγγράφου της Πολιτικής Προστασίας.(απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

12    Έγκριση της υπ' αριθ.127/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2011 έως 30/6/2011 της δημοτικής επιχείρησης Δ.Ο.Υ.Κ. του πρώην Δήμου Βόλου.

13    Έγκριση της υπ' αριθ.128/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2011 έως 30/6/2011 της δημοτικής επιχείρησης Δ.Ι.Ε.Κ. του πρώην Δήμου Βόλου.

14    Έγκριση της υπ' αριθ.129/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2011 έως 30/6/2011 της δημοτικής επιχείρησης Πολιτιστικός Οργανισμός του πρώην Δήμου Ιωλκού.

15    Έγκριση της υπ' αριθ.130/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2011 έως 30/6/2011 της δημοτικής επιχείρησης ΔΗΚΕΝΑ  του πρώην Δήμου Αγχιάλου.

16    Έγκριση της υπ' αριθ.131/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2011 έως 30/6/2011 της δημοτικής επιχείρησης ΙΩΝΙΑ του πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας.

17    Έγκριση της υπ' αριθ.132/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών οικ. έτους 2010 της δημοτικής επιχείρησης ΙΩΝΙΑ του πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας.

18    Έγκριση της υπ' αριθ.133/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού Έναρξης 1/7/2011, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

19    Έγκριση της υπ' αριθ.134/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 1/7/2011 έως 31/12/2011 της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

20    Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού, οικονομικού έτους 2011, του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα.

21    Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού, οικονομικού έτους 2012, του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα.

22    Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού, οικονομικού έτους 2013, του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
17
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 28 Αύγουστος, 2014