17Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ,  30/9/2021

Αρ. Πρωτ. : 75400

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση) - σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»- την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε, τον τρόπο συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, έως και την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 στο e-mail: praktikadb@volos-city.gr.

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1.  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς τον Ορισμό Νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου» (Κ.Ε.Κ.Π.Α- Δ.Ι.Ε.Κ).

 2.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 651/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ως προς την αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 3.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.398/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

 4.  Ορισμός μελών Δ.Σ., Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 5.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

 6.  Λήψη απόφασης για εκμίσθωση, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4182/2013, του ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Χρυσούλας Ζώγια» και ορισμό εκτιμητή για το ύψος του μισθώματος του ακινήτου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 7.  Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή & απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών γ' δόσης έτους 2021.

 8.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια.

 9.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικών χώρων Δημοτικών σχολείων σε αθλητικούς – πολιτιστικούς συλλόγους και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

10.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικών χώρων Γυμνασίων και Λυκείων σε αθλητικούς – πολιτιστικούς συλλόγους και σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11.  Λήψη απόφασης για την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

12.  Λήψη απόφασης για σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Βόλου στο Ο.Τ.1274 της συνοικίας Νεαπόλεως της Δ.Ε. Βόλου του ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

13.  Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσκύρωσης οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 2,29 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 040612 στο Ο.Τ. 258, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

14.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αγριάς μετά από άρση απαλλοτρίωσης βάσει της 7/2011 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και επανεπιβολή του χώρου σε κοινόχρηστο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

15.  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/06), της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

16.  Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου (ΔΟΜΑΖΙΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ)

17.  Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή οικογενειακού τάφου (ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

18.  Έγκριση της υπ' αριθμ.185/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά σε έκπτωση 50% στα ετήσια δίδακτρα του Δ.Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 για τα τέκνα των υπαλλήλων της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
17
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 4 Οκτώβριος, 2021