17Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  25/8/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 62932

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                               
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση) - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε, τον τρόπο συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, έως και τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 στο e-mail: praktikadb@volos-city.gr.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού - παραλίας ως πολυσύχναστων.

2.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.".

3.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 39/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, σχετικά με την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου, για την πραγματοποίηση του 48ου φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ από 15 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.

4.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 13/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Σέσκλου, περί παραχώρησης της πίστας Μότο-Κρος Σέσκλου για την τέλεση περιφερειακού πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της ΜΟΤΟ.ΛΕΒ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.  Λήψη απόφασης για την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε.)

6.  Λήψη απόφασης για την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε.)

7.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το γ' τρίμηνο του έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 656/2022 Ο.Ε.)

8.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το δ' τρίμηνο του έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 657/2022 Ο.Ε.)

9.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10.  Λήψη απόφασης περί έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Ανδριανίδης και ΣΙΑ ΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «PLATEIA» από το δημοτικό κατάστημα εντός της Πλατείας Ελευθερίας στον Βόλο.

11.  Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στο Κατηχώρι Δ.Ε. Πορταριάς.

12.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην περιοχή 'Άγιος Ταξιάρχης" Δ.Κ. Πορταριάς.

13.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Πηλέας» (ξενοδοχειακή μονάδα και γήπεδο) που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου της Δ.Ε.Αγριάς.

14.  Λήψη απόφασης περί λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά δημοτικό ακίνητο στην περιοχή "Μετόχι" Δ.Ε. Πορταριάς.

15.  Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος "Χρυσούλα Ζώγια". (απόφαση 558/2022 Ο.Ε.)

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης πληρωμής κοινοχρήστων παλαιοτέρων ετών για τα διαμερίσματα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 επί της Κ.Καρτάλη 169 στο Βόλο, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" Δ.Ε. Πορταριάς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17.  Λήψη απόφασης για την 10η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

18.  Κρίση ένστασης κατά της υπ’ αρ. 89/2022 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 3163, 3164 και 3165 της συνοικίας «Αγία Παρασκευή» της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου (Κατάργηση κοινοχρήστου χώρου μετά από την υπ’ αρ.Α 1126/2019 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

19.  Κρίση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 141/2022 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1223α της συνοικίας Νεαπόλεως της Δ. Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με τον Ν. 4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Κωνσταντά 148 στην διασταύρωση με την οδό Δον Δαλεζίου στο Βόλο, κατόπιν αίτησης κας Καλιοντζή Μαρίας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
17
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 29 Αύγουστος, 2022