17Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 8/9/2016
Αρ. Πρωτ. : 77153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΙΣΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠ. ΙΚΕ) -από αναβολή υπ' αριθ.250/2016 απόφαση-.
2. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.252/2016 απόφαση-.
3. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).
4. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΒΟΔΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
5. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).
6. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΙΚΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ).
7. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
8. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.257/2016 απόφαση-.
9. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΛΜΠΑΝΕΖΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ)-από αναβολή υπ' αριθ.258/2016 απόφαση-.
10. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
11. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤ. Ο.Ε.).
12. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΣΕΤΣΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ).
13. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΟΔΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
14. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).
15. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΙΚΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ).
16. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
17. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου στην οδό Στρατηγού Σαράφη αρ. 42-44, κατόπιν αίτησης κ. Μόραρη Δημητρίου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
18. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 0,59 τ.μ. στην ιδιοκτησία Διαμαντή Δημητρίου, στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
17
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος, 2016