18Η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  15/9/2022

Αρ. Πρωτ. : 69325

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 18η EKTAKTH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022, με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 14:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών (διενέργεια συναλλαγών) με τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω ορισμού νέου Δημοτικού Ταμία.

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου που θα εκπροσωπεί το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

2.   Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου στις συναλλαγές του Δήμου Βόλου με την Τράπεζα της Ελλάδος για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

3.   Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης εκπροσώπου στις συναλλαγές του Δήμου Βόλου με την Τράπεζα της Ελλάδος για τους λογαριασμούς ΠΔΕ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022