Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

18Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 21/4/2021

Αρ. Πρωτ. : 31557

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 18η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

  Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του 4555/2018 έγκειται στο γεγονός α) της επείγουσας ανάγκης για τη συνέχιση λειτουργίας του δημοτικού καταφυγίου και β) της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για περισυλλογές- επανεντάξεις- φιλοξενία-φροντίδα αδέσποτων σκύλων στο δημοτικό καταφύγιο.

2.   Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας Δημοτικού Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 162.190,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 21 Απρίλιος, 2021