18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  19/7/2018

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 61271

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της "Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης" της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θέσεων μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)

4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

6. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

8. Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκμίσθωση χώρου στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου για τη διοργάνωση της Γιορτής Κρασιού.

9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «Αχίλλειον» που βρίσκεται στο Βόλο, επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών και Κουμουνδούρου.

10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Παραδείσι» της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βόλου Δ.Ε. Ιωλκού.

11.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, δημοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση «Άγιος Παντελεήμων» της Τοπικής Κοινότητας Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας.

12. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σχέσης που αφορά στο δημοτικό κατάστημα-περίπτερο στις Αηδονοφωλιές Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού.

13.  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλου, συνδυαστικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης και την εκκίνηση διεθνή ανοικτού διαγωνισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

14. Ανάκληση της αρ. 525/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».

15. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αχρήστων κινητών πραγμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/06).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

16. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Ευθυμίου Αικατερίνης χας Αναστασίου που βρίσκεται στον οικισμό Χρυσής Ακτής Παναγιάς Σέσκλου. (απόφαση 88/2018 Ε.Π.Ζ.)

17. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου.(κ. Καστέλης Ιωάννης)

18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου.(κ. Αναστάσιος Δημητρίου)

19. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.(κα Καλλιρρόη Ερρινάκη)

20. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (κα Ορμανοπούλου Γεωργία)

21. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (κα Χατζηγεωργίου Ευθυμία)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22. Λήψη απόφασης για την 10η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου", προϋπολογισμού 1.400.000,00€.

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Μακρινίτσας".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

25. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ.487/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 3,09 τ.μ., στην ιδιοκτησία 041143 στο Ο.Τ. 1430 στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου. (απόφαση 83/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

26. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπίνων στις περιοχές Ν. Παγασών & Αϊβαλιώτικων Βόλου, Κάτω Λεχωνίων, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, για λογαριασμό της ΟΤΕ Α.Ε. (απόφαση 89/2018 Ε.Π.Ζ.)

27. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός γενικών θέσεων για φορτοεκφόρτωση. (απόφαση 90/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

28. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται εντός χώρου πρασίνου στην διασταύρωση των οδών Οικονόμου και Παπαδιαμαντοπούλου, κατόπιν αίτησης του κ. Αριστείδη Βαρδούτη. (απόφαση 91/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

29. Έγκριση της με αριθμ. 219/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

30. Έγκριση της με αριθμ. 146/2018 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, που αφορά στην αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για το έτος 2018.

31. Έγκριση της με αριθμ. 148/2018 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

32. Έγκριση της με αριθμ. 150/2018 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, που αφορά στoν καθορισμό διδάκτρων του Δ.Ι.Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 23 Ιούλιος, 2018