18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 22/9/2016
Αρ. Πρωτ. : 81732

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-από αναβολή υπ' αριθ.268/2016 απόφαση-.
2. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) - από αναβολή υπ' αριθ.269/2016 απόφαση-.
3. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΒΟΔΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - από αναβολή υπ' αριθ.270/2016 απόφαση-.
4. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΙΚΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ) -από αναβολή υπ' αριθ.272/2016 απόφαση-.
5. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.) -από αναβολή υπ' αριθ.273/2016 απόφαση-.
6. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) -από αναβολή υπ' αριθ.276/2016 απόφαση-.
7. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΟΔΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) -από αναβολή υπ' αριθ.279/2016 απόφαση-.
8. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΙΚΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ) -από αναβολή υπ' αριθ.281/2016 απόφαση-.
9. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.) -από αναβολή υπ' αριθ.282/2016 απόφαση-.
10. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
11. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Δάφνη) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Σεϊτανίδου 15-17 στην Αγριά, κατόπιν αίτησης της κ. Γκαραβέλου Ελένης.
12. Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δέντρων (Πλατάνων και Μουριάς) που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου της οδού Π. Γεωργιάδου 3-9 στην Αγριά, κατόπιν αίτησης της κ. Λεώνη Χρυσούλας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους της πλατείας Ρήγα Φεραίου για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος, 2016