18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  24/11/2023

Αρ. Πρωτ. : 86778

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση  σχεδίου   πόλης για  δημιουργία  οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 799Α) στη συνοικία Αγίου Κωνσταντίνου της  Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου (Κατάργηση   κοινοχρήστου χώρου  μετά  από  την υπ’ αρ. 80/2012   Απόφαση  του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου).

2.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 203  της  Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου  σύμφωνα με το Ν.4759/2020.

3.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 284  της  Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου  σύμφωνα με το Ν.4759/2020.

4.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου  πόλεως στο Ο.Τ 48  της συνοικίας «Παλαιά» της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

5.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1045 της συνοικίας "Καλλιθέα" της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Μαγνήτων 22 και Αμπελακίων στο Βόλο.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

7.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ).

8.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΠΕΡΙΑΝΘΟΣ ΕΠΕ).

9.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (COFFEE AND SPIRITS IKE).

10.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΝΤΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.).

11.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΒΑΡΣΟ ΙΚΕ).

12.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΙΣΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ).

13.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΜΑΝΗ ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ).

14.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ).

15.  Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΜΑΝΗ ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε)..

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

16.  Λήψη απόφασης επί του θέματος «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,998 ΜW στη θέση «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ», Δ.Ε Αισωνίας και Βόλου, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

17.  Λήψη απόφασης επί του θέματος «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» μεδ.τ. «ΑΡΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στη θέση «ΚΑΤΩ ΣΠΑΡΤΙΑΣ» της Τ.Κ. Σέσκλου της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, στην Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

18.  Λήψη απόφασης επί του θέματος «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 59,231 ΜW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρητικότητας 119,0 MWh, στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 3» της Δ.Ε. Φερών και Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 28 Νοέμβριος, 2023